پودینگ موز شکلاتی

دسر موزشکلاتی بسیار ساده و خوشمزه است ، این دسر احساس سنگینی بعد از غذا را از بین میبرد و باعث هضم سریع غذا میشود.