سالاد روسی با ژامبون

این سالاد در اصل روسی ، ولی در ایران بسیار پر طرفدار است . سالاد روسی با ژامبون مجلسی میباشد و در محافل و میهمانیها بعنوان دسر مصرف میشود.