کلم پلو شیرازی

کلم پلو یکی از غذاهای سنتی شیرازی است که بسیار خوشمزه و پر طرفدار است