کوکوی مرغ و قارچ

گوشت مرغ چرخ کرده : نیم کیلوگرم قارچ خیلی ریز خرد شده : نیم کیلوگرم پیاز رنده شده با رنده درشت : یک عدد کوچک تخم مرغ : دو عدد درشت خرده نان : نصف[…]