بادمجان گوده گیلان

بامجان گوده یک غذای ایرانی که در منطق شمالی طبخ میشود و مخصوصا گیلانیها در طبخ ان تبحر خاصی دارند.

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی یکی از پر طرفدار ترین غذاهای گیلان و مازندران میباشد که در سراسر ایران این غذا محبوبیت خاصی دارد و به عنوان پیش غذا نیز سرو می شود.