شله زرد

یک دسر ایرانی خوش بو و طعم و رنگ و تزئین کننده سفره های مجلسی ایرانی