پیراشکی قالبی

پیراشکی قالبی – خمیر را مطابق شکل به 6 یا 8 قسمت تقسیم کنید. قالب رو چرب کنید و خیمر رو به این شکل داخل قالب بچینید. چون قسمتهایی که روی هم می افتاد کلفت میشد،اون قسمتها رو با قیچی جدا کردم. مواد میانی رو با هم مخلوط کنید و روی خمیر بریزید