مینی فریتاتا

مینی فریتاتا یک پیش غذای خوشمزه است وبرای مهمانی های رسمی فوق العاده میباشد .